Kvkk bilgilendirme

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile özel hayatın gizliliği ve kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ilkesine uygun olarak muhafazası, işlenmesi ve mevzuata uygun olarak aktarımı aşamaları Rof Textile olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ediyor, ve gerekli önlemleri alıyoruz.